БАНКІВСЬКЕ ПРАВО

– аналіз умов депозитних і кредитних договорів, договорів іпотеки, поруки, застави, лізингу, – страхування заставного майна, а також інших фінансових і пов’язаних з ними договорів , в т.ч. договору відступлення права вимоги (факторингу);

– правова підтримка з питань передачі майна (нерухомого чи рухомого) в забезпечення виконання боргових зобов’язань

– визнання незаконними кредитних договорів («карткових» кредитів, споживчих кредитів, кредитів за укладеними кредитними договорами);

– зменшення чи повне скасування пені та/або штрафу, непомірно нарахованих банком за порушення строків виконання кредитних грошових зобов’язань (по «картковому» кредиту, споживчому кредиту чи за укладеним кредитним договором);    

– визнання незаконним стягнення банком із позичальника щомісячної комісії за обслуговування кредиту та інші послуги банку, що супроводжують кредит;

– запобігання та унеможливлення протиправному зверненню стягнення на заставне майно за договорами іпотеки та застави;

– дієва допомога проти зловживань банків та інших фінансових установ по стягненню заборгованості за кредитними договорами та договорами поруки;

– трансферне ціноутворення (судове визнання операцій неконтрольованими, підводні камені  отримання від нерезидента кредиту в іноземній валюті, розробка договорів);

– правова підтримка і супровід операцій з векселями, а також з питань реструктуризації боргу.