Позапланова перевірка Держпраці за зверненням фізичних осіб: як довести незаконність та уникнути відповідальності

Майже кожна компанія, яка стала об’єктом позапланової перевірки Держпраці, страждає від незаконних дій інспекторів Держпраці, коли підставою для перевірки стало звернення 1 фізичної особи (яка часто не є працівником) щодо 1 порушення, а перевіряють усіх працівників підприємства та цілого ряду порушень.  Як захистити своє підприємство від таких незаконних дій?

Вичерпний перелік підстав для проведення органами Держпраці позапланової перевірки у пункті 5 «Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю», затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. № 823, відповідно до якої,  однією із підстав для здійснення інспекційних відвідувань є звернення працівника про порушення стосовно нього законодавства про працю.

Відповідно до абзацу 5 частини 1 статті 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави, з додаванням документів чи їх копій, що підтверджують такі порушення (за наявності) є підставою для проведення позапланового заходу територіальним органом державного нагляду (контролю) за наявністю погодження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у відповідній сфері державного нагляду (контролю), або відповідного державного колегіального органу.

Позапланові перевірки Держпраці у своїй більшості виходять за межі повноважень, предмету перевірки і наданих погоджень Державної служби України з питань праці.

Для прикладу, при зверненні фізичної особи про порушення роботодавцем її прав щодо не виплати при звільненні компенсації за невикористані дні щорічної відпустки — Держпраці вимагає надати від роботодавця документи по усіх працівниках та щодо інших питань, які не були предметом звернення (щодо періодичності виплати зарплати, щодо тарифної сітки тощо).

Така вимога Держпраці надати документи щодо усіх працівників роботодавця (а не лише заявника) і перевірка інших питань та порушень, є незаконною і суперечить абзацу  9 частини 1 статті 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» [Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16 ] , відповідно до якого  під час проведення позапланового заходу з’ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу, з обов’язковим зазначенням цих питань у посвідченні (направленні) на проведення заходу державного нагляду (контролю).

На жаль, єдиним ефективним способом скасувати постанову Держпраці про накладення штрафу є її оскарження в суді, оскільки заперечення в ході перевірки не приносять бажаного результатом.

Судова практика оскарження результатів позапланових перевірок Держпраці

Верховний суд у такій категорії справ стає на захист роботодавців від свавілля органів Держпраці. У  Постанові Верховного суду від 17 березня 2021 року у справі №500/2878/18 [Режим доступу:https://reyestr.court.gov.ua/Review/95615956 ] висловлена наступна позиція у цій категорії справ:

– положення абзацу 9 частини першої статті 6 Закону «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»  покликане запобігти зловживанням державними органами з питань праці у проведенні перевірок з ширшим обсягом питань;

– якщо підставою для проведення перевірки було зверненням працівника про порушення стосовно нього законодавства про працю (щодо правильності невиплати компенсації за невикористані дні щорічної відпустки) — тоді орган Держпраці вийшов за межі предмета інспекційного відвідування та здійснив перевірку оформлення трудових договорів (контрактів) щодо інших працівників відповідача та з питань, які не були заявлені;

– суд не повинен вдаватися до оцінки виявлених порушень з приводу оформлення трудових відносин з найманими працівниками, тривалості робочого часу, оплати праці щодо інших працівників позивача, які не звертались до відповідача з відповідними зверненнями щодо порушення їх прав.

– Держпраці порушило порядок проведення перевірки (інспекційного відвідування), та за результатами перевірки прийняло акт інспекційного відвідування, на підставі якого винесло оскаржувані позивачем постанови про накладення штрафу .

– вказана обставина є самостійною підставою для скасування постанов про накладення штрафу, які прийняті на підставі акту, який отриманий в результаті перевірки, проведеної з порушенням порядку, встановленого законом.

– з`ясування дотримання процедури проведення перевірки (інспекційного відвідування) є важливим питанням в аналогічних спорах.

 

 Звернення до адвоката, який займається цією категорією справ, для зібрання доказів, підготовки позовної заяви і супроводу всієї процедури судового оскарження у цій категорії справ є не просто рекомендованим, а необхідним.

Адвокатське об’єднання «ВАША ЧЕСТЬ» допоможе кваліфіковано захистити порушені права Вашого підприємства і скасувати незаконну постанову про накладення штрафу Держпраці. 

 

Залишити відповідь