Використання фото та відео малолітньої чи неповнолітньої дитини у соціальних мережах без згоди обох батьків

Фото чи відео із зображенням Вашої дитини отримали і розмістили в соціальних мережах без Вашої на це згоди?

Сьогодні часто один із батьків , родичі чи просто знайомі публікують фотографії чи відео із зображенням чи  дітей у соціальних мережах, на сторінках сайтів. При цьому один із батьків або ж обоє можуть бути проти такої публічкації, не бажають, щоб фото чи відео їхнього чада було доступним іншим особам. Чи законні вимоги щодо заборони публікації фото чи відео дитини так як їх захистити?

Свою позицію щодо цього висловив Київський районний суд міста Одеси у рішенні від 20.06.2018р, у справі №520/1084/18 [Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/75031032]. Так, у згаданій вище справі  відповідачі  – родичі батька малолітньої дитини без згоди матері дівчинки  на власних приватних сторінках соціальної інтернет мережі Фейсбук розмістили фотографії малолітньої . Між батьками малолітньої дитини було розірвано шлюб, дівчинка проживає із матір’ю. Матір вважає таку публікацію фото дитини порушенням авторського права, права на недоторканість та повагу до приватного життя, яка потребує судового захисту у вигляді вилучення публікацій, а також заборони подібних публікацій , відшкодування моральної шкоди.

Відповідачі, не погоджуючись із позовними вимогами, стверджували, що розміщення фотографії на приватних сторінках соціальних мереж з обмеженим доступом « рідним та друзям» не є публічним поширенням фотографії, було зроблено з відома та зі згодою батька дитини, який має рівні з матір’ю дитини права в тому числі на спілкування і надання згоди на публікацію зображення, а самі фотографії є висловленням любові до дитини, яка є членом сім’ї, та не можуть спричинити будь які несприятливі наслідки як для дитини, так і для позивачки.

Однак, судом підтверджено, що публікація фотографій та відео у соціальних мережах можливі лише зі згодою особи, зображення якої публікується. При цьому, фотографії малолітніх та неповнолітніх осіб, які мають часткову дієздатність, та в силу віку не можуть належним чином розуміти питання пов’язані із розміщенням своїх зображень у соціальних мережах, можуть публікуватись сторонніми особами лише зі згодою обох батьків, які мають рівні права відносно розвитку та виховання дітей.

 

Чи достатньо згоди лише одного з батьків для публічного розміщення фото- та відео зображень малолітніх/неповнолітніх дітей ?

Згода лише одного з батьків не надає прав на публічне розміщення фото- та відео зображень малолітніх/неповнолітніх дітей, якщо між ними не укладено окремого договору, в якому оговорені дані обставини.

Чи власні (приватні) сторінки у соціальних мережах є публічним інформаційним джерелом ? Чи обмеження доступу до сторінки у соціальній мережі («Друзі», «Родина» тощо) розглядається як «не публічне» розміщення фото-, відео-матеріалів?  

Так, суд зазначив, що власні (приватні) сторінки у соціальних мережах відносяться до публічних інформаційних джерел, враховуючи необмежений доступ до даних сторінок інших сторонніх для власників користувачів даної мережі. Питання щодо обмеженості доступу до власних сторінок лише «друзями» розглядається судом з урахування поняття «друзі» в контексті соціальних мереж, які є значно ширшими ніж поняття «друзі» у звичайному розумінні, а також можливості «репосту» інформації, яка виводить відмічену інформацію, в тому числі фото-та відео, за межи власної сторінки, та дозволяє її перегляд сторонніми для власників сторінок особами.

До того ж, судом, визнано загальновідомою будь-яку власну інформацію в інтернет-мережах, в тому числі з сторінок з обмеженим доступом, оскільки така інформація все частіше стає загальнодоступною внаслідок втручання сторонніх осіб (хакерів тощо) , а тому не може вважатись повністю захищеною.

Таким чином, розміщення відповідачами на власних сторінках в соціальній мережі  фотозображень малолітньої особи без згоди матері ( навіть за наявною згодою батька) є незаконним та така інформація підлягає вилученню.

Судом, зокрема, заборонено поширювати в мережі Інтернет фото- та відео матеріали стосовно неповнолітньої дитини та зобов’язано відповідачів видалити зі своїх сторінок у соціальних мережах Інтернет такі фотоматеріали .

 

У яких випадках не потрібно згоди батьків при фото-, відео-зйомках дитини ?

Винятком із загального правила, коли не потрібно отримувати згоду обох батьків, є фото-, відео-зйомка дитини у публічних місцях:  «Згода особи на знімання її на фото, кіно-, теле- чи відеоплівку припускається, якщо зйомки проводяться відкрито на вулиці, на зборах, конференціях, мітингах та інших заходах публічного характеру». Якщо ж для здійснення зйомки потрібно отримати згоду (не у публічному місці), тоді таку згоду за неповнолітню чи малолітню дитину дають батьки. Однак, немає безумовної згоди особи на зйомку через сам факт її присутності у публічному місці. Тобто, якщо повнолітня особа чи батьки малолітньої/неповнолітньої дитини  заперечують проти зйомки –  її потрібно припинити.

Також, практика Європейського Суду з Прав людини свідчить, що публікація розмитих зображень дітей, на яких не видно їхніх облич, не є порушенням права на повагу до приватного життя (рішення у справі Kahn vs. Germany від 17 березня 2016 року), адже за обставинами справи ідентифікувати дітей можна було лише через наявність батьків та супровідного тексту.

У якій формі може бути виражена згода на фото-, відео-зйомку дитини ?

В законодавстві немає чітких вимог щодо форми, у якій може бути виражена згода, тобто це може бути як усна, так і письмова згода. Згода на зйомку особи може виявлятися у конклюдентних діях (які свідчать про згоду особи на таку зйомку), таких як кивок голови чи усмішка в кадр, але треба мати на увазі, що таку згоду може бути важко довести у випадку судового спору. Більше того, дитина ще не розуміє довгострокових наслідків поширення власного зображення, тому її дії не означатимуть згоди на її зйомку.

Крім того, даючи згоду на зйомку, особа може не давати згоди на публікацію власного зображення.

Тобто, навіть отримавши письмову згоду від обох батьків на фото-, відео-зйомку дитини необхідно отримати окрему згоду на публікацію такого зображення.

Особа (батьки дитини) можуть  навіть попередньо висловивши згоду на зйомку, так би мовити, відкликати її: «фізична особа може вимагати припинення публічного показу цих зображень в тій частині, яка стосується її особистого життя» (стаття 307 (2) ЦК). Щоправда витрати, пов’язані з демонтажем виставки чи запису, відшкодовуватимуться цією ж фізичною особою, тобто самими батьками в даному випадку.

 

Ваші або Вашої дитини фото-, відео- зображення отримали і розмістили в соціальних мережах чи деінде в мережі Інтернет без Вашої на це згоди ? Адвокатське обєднання «ВАША ЧЕСТЬ» допоможе Вам захистити Вашу (дитини) честь і особисті немайнові права.   

 

Залишити відповідь