Виплата компенсації за неотримане речове майно військовослужбовцю при звільненні

Чи знали Ви, що при звільненні військовослужбовцю повинні не лише виплатити заробітну плату за відпрацьовані дні та компенсацію за невикористані дні щорічної відпустки, але й компенсацію за неотримане речове майно ?

Відповідно до пункту 3 Порядку № 178 від 16 березня 2016 р., грошова компенсація виплачується військовослужбовцям з моменту виникнення права на отримання предметів речового майна відповідно до норм забезпечення у разі: звільнення з військової служби; загибелі (смерті) військовослужбовця.

Пунктом 4 вказаного Порядку встановлено, що грошова компенсація виплачується військовослужбовцям за місцем військової служби за їх заявою (рапортом) на підставі наказу командира (начальника) військової частини, територіального органу, територіального підрозділу, закладу, установи, організації, а командирам (начальникам) військової частини – наказу старшого командира (начальника), у якому зазначається розмір грошової компенсації на підставі довідки про вартість речового майна, що належить до видачі, оригінал якої додається до відомості щодо виплати грошової компенсації.

Така довідка видається станом 1 січня року, в якому звільняється військовослужбовець. І довідка видається не “при звільненні”, а “у разі звільнення” — тобто для її отримання довідки військовий звертається вже після звільнення. т звільнення

Однак, військові частини постійно “знаходять” причини для невиплати компенсації у належному розмірі: спочатку невиправдано затягують строк виплати, а коли настає наступний календарний рік — видають нові довідки  з вартістю речових прав вдвічі-втричі меншою, командувачі видають нікчемні розпорядження про не врахування “старих” довідок і цін; або ж взагалі незаконно відмовляють у видачі довідки з підстав, що військовий вже звільнений .

Саме тому, звільнені військовослужбовці вимушені через суд стягувати  компенсацію за невикористане речове право у належному розмірі.  Часто — отримувати довідку про розрахунок такої компенсації теж через суд.

На сьогодні, існує значна позитивна судова практика у цій категорії справ, оскільки не лише закон, але й суди на стороні таких військовослужбовців, зокрема, Верховний суд у своїх постановах від 29.08.2019 у справі №2040/7697/18, від 30.07.2020 у справі № 820/5767/17.

При цьому, невиплата компенсації за невикористане речове право є триваючим правопорушенням та є підставою для стягнення середнього заробітку (грошового забезпечення) за весь період затримки такого розрахунку.

Однак, просити суд стягнути середній заробіток за весь період затримки розрахунку, на підставі статті 117  Кодексу законів про працю України, можна лише після повної виплати вищевказаної компенсації. Такий висновок викладено у постанові Верховного суду України від 15.09.2015 у справі №21-1765а15 та в рішенні Конституційного Суду України від 22.02.2012 № 4-рп/2012.

Тобто, військовослужбовець після набрання законної сили рішенням суду про виплату йому компенсації за невикористане речове право чекає фактичної виплати такої компенсації і після його — звертається до суду з окремим позовом про стягнення середнього заробітку за весь час затримки розрахунку. Розмір такого заробітку за весь час затримки розрахунку може становити кілька сотень тисяч гривень.

 

Звернення до адвоката для підготовки позовної заяви суттєво підвищить шанси військовослужбовця ефективно захистити свої права в суді.

 

Адвокатське об’єднання «ВАША ЧЕСТЬ» допоможе кваліфіковано захистити порушені майнові права військовослужбовців при звільненні.

 

Залишити відповідь