ЮРИДИЧНИЙ СУПРОВІД БІЗНЕСУ

– абонентське юридичне обслуговування бізнесу;

– розроблення договорів, правовий супровід укладення та розірвання договорів;

– стягнення дебіторської заборгованості ;

– супровід придбання товарів за векселями;

– реєстрація юридичних осіб та ФОП;

– консультації щодо вибору оптимальної для потреб Клієнта організаційно-правової форми ведення бізнесу, вибору системи оподаткування;

– розробка установчих документів юридичних осіб;

– документальна підготовка і проведення зборів засновників (учасників), акціонерів;

– внесені змін до реєстраційних даних: зміна найменування, директора, адреси місцезнаходження, розміру статутного капіталу, зміна (вступ і вихід) засновників, зміна видів діяльності тощо;

– оскарження рішень зборів засновників (учасників);

– реорганізація (злиття, приєднання, поділу, перетворення) юридичних осіб;

 – ліквідація юридичних осіб та припинення діяльності ФОП.

 – отримання технічних умов, ліцензій, дозволів для ведення різних видів господарської діяльності;

– супровід перевірок бізнесу контролюючими органами;

– представництво інтересів у судах та контролюючих органах;

– реєстрація знаків для товарів та послуг, торгівельних марок, винаходів та корисних моделей.